Skip til primært indhold

Om os

Her kan du læse mere om hvem vi er, vores samarbejdspartnere og vores visioner.

Vores vision

  • Hjælpe dig med at forstå årsagen til blærebetændelse.
  • Informere dig om hvad du skal gøre og ikke skal gøre (husmoderråd vs. videnskabelig evidens).
  • Vise at du ikke er alene med sygdommen.
  • Give dig muligheden for at engagere dig og bidrage aktivt til forskningen.
  • Vise at der er læger og forskere som tager blærebetændelse meget alvorligt og investerer tid og penge i forskningen inden for området.

Kristian Stærk

Læge og forsker

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


Thomas Emil Andersen

Lektor og seniorforsker

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


Kristian Stærk, læge, ph.d.

Kristian Stærk er læge fra Syddansk Universitet i Odense og har arbejdet som læge på bl.a. Urinvejskirurgisk afdeling og Klinisk Mikrobiologisk afdeling. Kristian startede med at forske i blærebetændelse i sin studietid tilbage i 2013 og har skrevet en Ph.d. om blærebetændelse.

Kristian har arbejdet intensivt med en eksperimentel blæreinfektions-model i grise. Med denne model har vi opnået værdifuld viden om blærebetændelse generelt og bruger aktuelt modellen i undersøgelser af nye behandlinger og vacciner mod blærebetændelse.

I 2015 arbejdede Kristian hos NASA’s Kennedy Space Center, hvor han deltog i et projekt om at udvikle en bioreaktor til rumstationen hvor bakterielle biofilm skulle omdanne urin til rent drikkevand mhp. at sikre en bæredygtigt vandforsyning til astronauterne. 

Thomas Emil Andersen, ph.d., lektor, seniorforsker

Thomas Emil Andersen har forsket i blærebetændelser siden 2007. Han leder i dag sin egen forskningsgruppe for biofilm-infektioner og beskæftiger sig i særlig grad med kateter-relaterede infektioner såsom kateter-associeret blærebetændelse og blodinfektion forårsagede af stafylokokker.

Thomas har mange års erfaring med virksomhedssamarbejder hvor han har været med til at udvikle nye blærekatetre som kan give brugerne en bedre oplevelse samt reducere risikoen for blærebetændelse.

APPFWU02V