Skip til primært indhold

På denne del af vores hjemmeside åbner vi dørene til vores laboratorie og vores forsknings-hverdag. Formålet er, at give dig et indblik i de projekter vi arbejder på og vise dig at der hele tiden sker noget inden for området.

I vores forskningsgruppe arbejder vi med to konkrete målsætninger:

  1. At tilbyde bedre forebyggelse af blærebetændelse - herunder vaccination mod sygdommen
  2. At opnå bedre forståelse for sygdommen og dennes årsager

Overordnede forskningsspørgsmål

Vores overordnede forskningsspørgsmål handler om at undersøge årsagerne til blærebetændelse. Vi ønsker at finde en forklaring på hvorfor så mange kvinder og mænd oplever at få gentagende blærebetændelser selvom de ellers er sunde og raske.
Vi har i en årrække beskæftiget os med helt grundlæggende forskningsspørgsmål omkring bakteriernes evne til at sætte sig fast på blærens slimhinde og indlejre sig i cellerne.
Inden for de sidste 5 år har vi udviklet et stærkt samarbejde med Urinvejskirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital og derigennem udviklet verdens første grisemodel for blærebetændelse - en vigtig milepæl for forskningen som forhåbentlig kan tilvejebringe ny viden og nye behandlinger. Vi planlægger flere studier på mennesker som skal undersøge nye behandlinger.

APPFWU02V