Skip til primært indhold

Dyremodeller

Dyremodeller

Inden lægemidler kan afprøves på mennesker skal de først testes på dyr. Inden for de fleste forskningsområder, herunder blærebetændelse, har man altid anvendt mus. Mus er gode fordi de er billige og nemme at håndtere. Problemet med mus er, at de ikke ligner mennesker særlig meget sammenlignet med fx større pattedyr såsom grise. I de videnskabelige selskaber rundt om i verden er der for tiden en voksende skepsis over for forsøg i mus fordi man kan konstaterer at >80% af nye behandlinger, som er effektive i dyreforsøg, ikke virker når de afprøves på mennesker. Dette er et alvorligt problem fordi forsøg på mennesker har store økonomiske og personlige omkostninger.

I løbet af de sidste 3-4 år har vi som de første i verden udviklet en blærebetændelsemodel i grise. Lige fra de allerførste forsøg kunne vi konstaterer blærebetændelse i grise er markant anderledes end i mus og i langt højere grad ligner blærebetændelse hos mennesker. Nogle af de vigtigste forskel er opsummeret i nedenstående:

  • Grise har tilsvarende anatomi
  • Grises immunforsvar ligner menneskets i mere end 80% af tilfældende – for mus er det under 10%.
  • Grise har en urinkoncentration fuldstændig magen til mennesker. Mus, ligesom andre gnavere, har fra naturens side en utrolig koncentreret urin som påvirker de bakterier der gror i den. Oppe omkring nyrerne hos mus er urinen så koncentreret at bakterierne bliver slået ihjel.
  • Grise er følsomme for blærebetændelse ligesom mennesker. Mus er til gengæld ekstremt modstandsdygtige over for blærebetændelse. Når man justerer for størrelse skal der ca. 29 kolibakterier til at give en gris blærebetændelse. Det samme tal for mus er 3,3 millioner kolibakterier.

Ovenstående forskelle understreger vigtigheden af, at have gode dyremodeller som rent faktisk afspejler situationen i mennesker. Vi håber på, at vores grisemodel kan være med til at tilvejebringe ny forståelse for blærebetændelse og nye behandlinger som kan komme patienterne til gavn.

Alle dyreforsøg er behandlet og godkendt hos Dyreforsøgstilsynet for at sikre at ingen dyr lider unødvendigt ubehag og at forsøgene forventes at bidrage med væsentlig viden.

Billeder fra griseforsøg

1. Griseblære som er skåret op til undersøgelse for bakterier. 2. Fyldt griseblære lige efter operation. 3. Blodprøve. 4. I grise kan vi anvende samme udstyr som til mennesker - her ses et cystoskop som bruges til kikkertundersøgelse i blæren. 5. Vacciner gives også i humane doser.

APPFWU02V